Artec Alnico V Hot Rail Blade Tele Bridge Pickup White,TRA73-WH